Українська громада є невід’ємною частиною багатокультурного канадського суспільства. Через останнє 125 років наша громада переходила різні періоди в громадському та культурному розвитку. Коли наші передвісники-емігранти боролись за прожиття вони не забували про мову, пісню та українську церкву. З тим багатством нашого національного життя довели нас до XXI сторіччя.st Century. 

Численні світські та церковні організації забезпечували потреби громадського життя. З годом виникла потреба забезпечування суспільних потреб української громади. Навантаження нерозв’язаних суспільних потреб та загальні зміни у канадському суспільстві вказали на негайну потребу заснування організації, завданням якої буде надання послуг по суспільно-соціальних питаннях. 

Суспільна Служба Українців Канади має своє коріння в Фонді Допомоги Українців Канади, який був оснований в 1945 р. Комітетом Українців Канади (тепер Конґрес Українців Канади). Фонд в більшості допомагав післявоєнним біженцям. У 1950 р. Фонд Допомоги був переорганізований та була створена нова організація—Суспільна Служба Українців Канади. Централя (головне бюро) знаходилася в Вінніпегу, Тандер Бей і від 1970 р. в Торонто. Згодом почали заснуватись відділи ССУК у других частинах Канади.

В Едмонтоні, завдяки групі енергійних та ділових людей, філію ССУК інкорпоровано 14 жовтня 1977 р. Інкорпораційний Акт з урядом провінції Альберти підписали: д-р Роман Петришин, Анна Сірман, Ярослав Скрипник, Ігор Брода, Христя Єндик (Когут) та Лілея Волянська. 

Відтоді ССУК почала надавати послуги по суспільних питаннях новоприбулим та тим що з огляду на вік чи другі причини (незнання мови, хвороба, непередбачені життєві події) потребували допомоги. 

Від початку діяльність опиралася на добровільній праці. Згодом, виникла потреба власного приміщення та більш професійно підготовлених кадр. Організація ставала відомою не тільки серед громади, але і в других суспільних та урядових установах.

Спочатку, декілька років офісне приміщення знаходилося в початковій школі Алекс Тайлор. У 1983 р. відкрито канцеларію при 10852—97 стріті. Після продажі будинку в 1996 р. нове приміщення знайдено при адресі 11666—95 стріті. Згодом, через чергові підвищення оренди Рада Директорів рішила придбати власний будинок при адресі 11717—97 стріт, де до сьогодні знаходиться канцеларія, яка забезпечує потреби організації. 

З кінцем 70-их та початком 80-их років, Суспільна служба разом з іншими громадськими організаціями спонзорували кільканадцять родин, які емігрували з Польщі. Тоді наступні більші групи біженців прибули в 1984 та 1989 роках. З кінцем 80-их років та розпадом Радянського Союзу нова хвиля еміграції з України та других держав комуністичного блоку почала напливати до Едмонтона та околиць. 

Разом з війною в колишній Югославії виникла потреба допомогти українцям, які опинилися в таборах для біженців.Частина біженців спонзорована була урядом Канади, а інших повністю спонзорували українські організації. 

При організації створено імміграційну комісію, що займалась розшуком спонзорів, збиранням фондів, розшуком помешкань, працевлаштуванням та другими побутовими питаннями. З часом роль комісії перебрав на себе працівник по імміграційних послугах. 

Останнє десятиріччя принесло численну хвилю економічної еміграції. Наплив тимчасових працівників, в більшості з України та других країн де мешкали українці, приніс нові викликі. Суспільна служба для багатьох з них була місцем де можна було отримати допомогу, інформацію та поспілкуватись українською мовою.

Так як час змінюється так і змінюються потреби нашої громади. Суспільна служба слідкує за змінами та намагається пристосувати свої послуги до потреб громади. За роки існування найбільш розвинулась програма поселення новоприбулих людей, яка забезпечує первісні потреби нових іммігрантів. Поширились послуги інформаційного центру по питаннях соціального забезпечення, імміграції та поселення в Канаді. У рамках центру вагоме місце займає питання пенсійних забезпечень для старших віком людей, що короткий час проживають в Канаді та також забезпечення для інвалідів, хворих, немічних. 

Ключовим питанням для ведення діяльності були і є людські та фінансові ресурси. В різні періоди організація переходила кризові етапи чи то по одних чи других питаннях. Завдяки діловим керівникам та постійній підтримці громади ССУК продовжувала діяльність та зміцнювала свою громадську позицію. В роках 1987-88 прийшлось звернутись по боргу до української кредитівки. Знову, невтомна праця Управи та членів повернули сильну фінансову базу для дальшого існування організації. Зокрема, громадські збірки, урядові ґренти, бінґо й касино приносили прибуткі, які й дотепер забезпечують фінансову базу для ведення діяльності. 

Для кращої координації та більш ефективної діяльності мінялась адміністративна структура організації. У 80-их роках створено пост виконавчого директора, який згодом зліквідовано та відкрито позицію координатора громадських послуг, утримуючи посаду адміністративного працівника. До щоденної праці активно включились члени Управи, які дотепер вкладають багато зусиль та часу для здійснeння громадських зобов’язань.  

Наша філія від початку приєдналась до всеканадського проєкту Поміч Україні, який засновано для допомоги українським дисидентам. Після проголошення незалежної України фонд надає допомогу потребуючим Українцям в Україні та в других країнах по питаннях соціального забезпечення, медичної опіки та освіти.

ССУК основана громадою та працює для громади. Наш успіх це успіх нас усіх. Завдяки щедрості жертводавців, добровольцям та великий підтримці української громади Суспільна служба продовжує свою працю та з оптимізмом починає п’яте десятиріччя.

ukУкраїнська